Svensk i Finland

Svensk i Finland är ett projekt som fokuserar på svenskar som flyttat till Finland för att studera vid en av högskolorna som erbjuder utbildning på svenska. Studenterna gör studiebesök till gymnasieskolor i Sverige för att dela med sig av språkförhållandena i Finland, ländernas gemensamma historia och berättar om hur de valde att studera i Finland.

Ett besök utvecklar kunskaper om språkförhållanden i Finland

Det är lätt att relatera till det språkliga och historiska när man lyssnar på ambassadörernas personliga berättelser. Våra besök går i linje med skolverkets ämnesbeskrivning för svenska på gymnasienivå där det står: ”undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation” (Skolverket). Om du vill beställa ett besök eller vill ha mera information om projektet, kontakta vår projektkoordinator Annika Jokela ().

Feedback

Under 2021 gjorde vi 10 pilotbesök. Feedbacken har varit oerhört positiv från både lärare och elever.

Min berättelse

Mitt namn är Annika Jokela  och det är jag som koordinerar projektet Svensk i Finland.
Jag är född och uppvuxen i Sverige, men bor sedan sommaren 2012 i Finland. Jag trivs som fisken i vattnet här i Finland och språk och kulturellt utbyte är någonting jag brinner för. Själv har jag i huvudsak studerat i Sverige, men även varit på utbyte i Spanien och England och vet därför hur det är att studera utomlands. 

 

För mig känns Finland både långt borta och väldigt nära på samma gång. Allting känns lite annorlunda men samtidigt väldigt bekant och det är nog precis det som gör att jag trivs så bra. Om du vill ha mera information om projektet, kontakta mig gärna (), eller ring +358 (+) 440 13 13 20.

 

Svensk i Finland koordinator Annika Jokela

Sveriges och Finlands gemensamma historia

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland

Språkförhållanden i Finland

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland, vilket innebär att språken är likvärdiga. Mycket av servicen finns tillgänglig på båda språken och ärenden med olika myndigheter kan uträttas på såväl svenska som finska. Majoritetsspråket är finska, men ca fem procent av befolkningen har svenska som modersmål och betydligt fler talar eller förstår svenska. I vårt nätverk har vi över 100 finsktalande ambassadörer som har lärt sig svenska och använder sig av svenska dagligen – i Finland!

Svenskfinland

Från 1200-talet fram till 1809 var Finland en del av det svenska riket och på vissa orter är svenskan fortfarande det dominerande språket. Dessa orter kallas tillsammans för svenskfinland och är belägna längs kusten och på Åland. Svenskfinland är alltså ett geografiskt område och trots att modersmålet för många är svenska, är de inte svenskar, utan finlandssvenskar dvs. finländare med svenska som modersmål. Det officiella språket innebär att utbildning finns på alla nivåer på båda språken, från förskolenivå ända upp till högskolenivå.

Svenskfinland och Åland utmarkerade på en grafisk karta

Högskoleutbildning på svenska

Finland har ett högt rankat utbildningssystem och det går även att studera på svenska vid åtta högskolor. Högskolorna har ett brett utbud av utbildningar inom alla tänkbara ämnesområden. Det är enkelt att söka in på utbildningarna med ett svenskt gymnasiebetyg och i vissa fall är det även möjligt att söka in med högskoleprovet. Studier berättigar till stöd från CSN och är kostnadsfria för EU medborgare. Nedan finns samtliga högskolor som erbjuder utbildning på svenska i Finland.

Blev du intresserad? Beställ en språkambassadör!

Annika Jokela, ansvarig för projektet Svensk i Finland.

Annika Jokela
+358 440 131 320

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.